ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΥΝΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΡΑ

Ημερομηνία 18,21 και 22 Μαρτίου 2018
Τοποθεσία Γέρα, Λέσβου

Ανοιχτές Συναντήσεις: ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Αυτές οι είναι οι αλλαγές στις Ανοιχτές Συναντήσεις του Restory, στα χωριά της Γέρας!
ΔΙΑΔΩΣΤΕ
Κυριακή 18/3, 11πμ – Dos Hermanos ΠΕΡΑΜΑ
Τετάρτη 21/3, 7μμ – Καφενείο Τσουπή ΜΕΣΑΓΡΟΣ
Πέμπτη 22/3, 7μμ – Μήδειος Βιβλιοθήκη ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΣ
|
Κερνάμε καφέ και μιλάμε για τη βιομηχανική μας κληρονομιά!
Ξαναγράφουμε ιστορίες πάνω στις παλιές.
|
Οι Συναντήσεις είναι ανοιχτές σε Όλους τους Γεραγώτες.
H συμμετοχή σας είναι πολύτιμη!
||||
Open Meetings:NEW DATES
SPREAD THE NEWS
|
We offer a cup of coffee and talk all together about our industrial heritage!
|
Open Meetings are open to everyone.