Η διαδικασία

Restory (Ρίστορι) σημαίνει “ξανά-ιστορία”.

To Restory (Ρίστορι) είναι μία κοινωνική και πολιτιστική πρωτοβουλία που επανενεργοποιεί εγκαταλελειμμένους χώρους και κτήρια, μέσω δημιουργικών βιωματικών δραστηριοτήτων με την τοπική κοινότητα.

Βασικοί του στόχοι είναι η κινητοποίηση κατοίκων και φορέων για την επανένταξη των χώρων αυτών στην τοπική ζωή καθώς και η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των κατοίκων ώστε στο μέλλον να λαμβάνουν δράση από κοινού για τοπικά ζητήματα. Το Restory ξεκινά από  τις τοπικές κοινότητες και εστιάζει σε αυτές, πιστεύοντας ότι οι ίδιες μπορούν να είναι φορείς και εκκινητές αλλαγής για τον τόπο τους,  καταπολεμώντας έννοιες όπως ο τοπικισμός, ο ωχαδερφισμός και η αδράνεια, που συχνά παρατηρούνται κυρίως στην επαρχία.

Πόσο διαρκεί:  2 έως 6 μήνες

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν: Το Restory απευθύνεται σε κάθε ηλικιακή και κοινωνική ομάδα αφού ένας από τους στόχους του είναι η συλλογική συνείδηση και δράση.

Οι μέθοδοι που ακολουθεί το Restory είναι κατά βάσει βιωματικές, με στόχο τη δημιουργία νέων οπτικών και προοπτικών για αυτά τα «ερείπια».

Τα κύρια συμμετοχικά εργαλεία που χρησιμοποιεί το Restory είναι:

  • Ανοιχτές Συναντήσεις πολιτών

Σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και συλλόγους, οι κάτοικοι καλούνται αρχικά σε Ανοιχτές Συναντήσεις με αφορμή ένα ή περισσότερα εγκαταλειμμένα κτήρια της περιοχής τους. Με συμμετοχικές μεθόδους και χωρίς ιεραρχικές δομές συζητούν, αλληλεπιδρούν και μοιράζονται πληροφορίες,  σκέψεις και προτάσεις για το κτήριο. Συγχρόνως συστήνονται με τρόπους συνεργασίας κι επικοινωνίας που μπορούν να εφαρμόσουν στο μέλλον και για άλλα κοινά ζητήματα.

Επιπλέον, ερευνάται το εκάστοτε νομικό πλαίσιο και ιδιοκτησιακό καθεστώς, που είναι συνήθως και το φλέγον ζήτημα, ενώ γίνεται ενημέρωση και για ενδεχόμενες δυνατότητες αξιοποίησης του κτηρίου από τρέχοντα κρατικά ή άλλα προγράμματα.

  • Ομάδες εργασίας

Στις Ανοιχτές Συναντήσεις, οι πολίτες δημιουργούν και συμμετέχουν σε μία ή περισσότερες Ομάδες, ανάλογα με τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα:

  • Ομάδα Έρευνας

Πραγματοποιεί γενική έρευνα για το εν λόγω κτήριο,  σε βιβλιογραφία, παλιές εφημερίδες, διαδίκτυο κλπ.

Ομάδα Θεάτρου

Συμμετέχει σε site specific θεατρικά εργαστήρια, μέσα δηλαδή στο εγκαταλελειμμένο κτήριο, με σκοπό τη βιωματική επαφή με το χώρο.

Οι Ομάδες  μπορεί να διαφέρουν κατά περίπτωση είτε σε αριθμό είτε σε αντικείμενο, καθώς προσαρμόζονται στις δυνατότητες και ανάγκες του κάθε τόπου.

  • Θέατρο-ντοκουμέντο

Ένας τελικός πυρήνας συμμετεχόντων ακολουθεί μια σειρά προβών για τη δημιουργία μιας παράστασης-ντοκιμαντέρ, που οπτικοποιεί πληροφορίες και μαρτυρίες με διάφορους δημιουργικούς τρόπους, χωρίς να αποκλείονται και στοιχεία μυθοπλασίας. Θα αξιοποιηθούν επίσης οι γνώμες των κατοίκων που συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια των μηνών υλοποίησης του προγράμματος (ερωτηματολόγια , «κάλπες» όπου κανείς  μπορεί ανώνυμα να εκφράζει την άποψή του για τα κτήρια ή τι θα ήθελε να γίνουν κλπ).

Οι ομάδες τροφοδοτούν η μία την άλλη, ώστε η τελική παράσταση είναι αποτέλεσμα όλης της κοινότητας. Έτσι, δίνεται ένα πρώτο χειροπιαστό παράδειγμα της αξίας, της δύναμης και του πρακτικού αποτελέσματος της συλλογικής δράσης.

  • Ομάδα Συνεντεύξεων

Πραγματοποιεί συνεντεύξεις από πρώην εργαζόμενους και χρήστες γενικά του κτηρίου, ώστε να συλλεχθεί υλικό που όπως προσωπικές ιστορίες, μαρτυρίες και πληροφορίες  που δεν βρίσκονται καταγεγραμμένες.

  • Ομάδα Παιδιών

Σε συνεργασία με θεατρικό παιδαγωγό, τα παιδιά κάνουν θεατρικό παιχνίδι και δημιουργικές δραστηριότητες με θέμα το κτήριο, την ιστορία του και τη ζωή τότε.

  • Ομάδα Επισκέψεων

Μια εναλλακτική ξενάγηση στο κτήριο, που γίνεται από αρχιτέκτονες και τους ίδιους τους ανθρώπους που έζησαν ή εργάστηκαν εκεί, με σκοπό την «εκ των έσω» γνωριμία του κοινού με αυτό.