Στόχοι και οφέλη

  • Η ευαισθητοποίηση κι ενεργοποίηση τοπικών κοινοτήτων και φορέων, για την ανάδειξη και προστασία της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής τους κληρονομιάς, ώστε να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον.
  • Ενισχύονται οι έννοιες της συν-ιδιοκτησίας, της συλλογικής μνήμης και η αγάπη για τον τόπο.
  • Ο πολίτης αξιώνει κάτι καλύτερο για τον τόπο του μαθαίνοντας γι’αυτόν.
  • Με τη βιωματική δημιουργία νέων οπτικών για ότι μας περιβάλλει, γινόμαστε πιο παρατηρητικοί, πιο ενεργοποιημένοι και έτσι, ικανότεροι να «ζούμε τη στιγμή».
  • Η νέα γενιά έρχεται σε επαφή με την παράδοση με έναν ευχάριστο και όχι στείρο τρόπο. Δύναται να λάβει έτσι μελλοντικά πρωτοβουλίες για τον τόπο της ενώ μαθαίνει να αγαπάει την αρχιτεκτονική και την ιστορία γενικότερα.
  • Η σύμπραξη και συνεργασία ατόμων με διαφορετική ηλικία, μορφωτικό υπόβαθρο κτλ γεφυρώνει τόσο το ηλικιακό όσο και οποιοδήποτε άλλο χάσμα εγκαθιδρύοντας τη συλλογική συνείδηση.
  • Είναι μια δημιουργική απασχόληση για μια τοπική κοινωνία που δεν έχει πολλές ευκαιρίες για καλλιτεχνική έκφραση. Επιπλέον, η κοινωνία «ανοίγει» και γίνεται πιο δεκτική στις τέχνες και κατ’ επέκταση και σε άλλες προοδευτικές αλλαγές.
  • Η αρχιτεκτονική κληρονομιά και παράδοση ενός τόπου γίνεται ευρύτερα γνωστή και ανοίγονται προοπτικές για προοδευτικές αλλαγές και άλλα οφέλη στην περιοχή.